Rekrutacja

 

data: 16.04.2021r.

 

UWAGA RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYCH 2021/2022!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12

„Tęczowe” w Białymstoku informuje, iż

w dniach od 19.04.2021 do 23.04.2021

Rodzice przedszkolaków, którzy wypełnili deklaracje kontynuacji nauki dzieci w naszym przedszkolu zobowiązani są do

podpisania oświadczenia potwierdzenia woli.

Druk oświadczenia udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu (wiatrołap I wejście, szatnie dzieci).

~ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (do pobrania)

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

- w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola/szatniach dzieci zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

- w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps12@um.bialystok.pl

Nie podpisanie oświadczenia potwierdzenia woli w podanych terminach równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!

____________________________________

data: 30.03.2021r.

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

kandydaci przyjęci do PS12

* kandydaci nieprzyjęci do PS12

____________________________________

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

od 24.03.2021 do 29.03.2021 do godz. 15:00.

Druk oświadczenia zostanie udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,

jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki (wzór poniżej).

 ~ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (do pobrania)

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

- w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

- w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps12@um.bialystok.pl

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

____________________________________

data: 24.03.2021r.

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i  zakwalifikowanych do innej jednostki na rok szkolny 2021/2022.

 

kandydaci zakwalifikowani do PS12

* kandydacie niezakwalifikowani do PS12

kandydaci zakwalifikowani do innej jednostki 

____________________________________

Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:

____________________________________

Uwaga Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022!

Składanie wniosków rekrutacyjnych odbywać się będzie w następujących terminach:

od 24.02.2021 r. do 5.03.2021 r. do godz. 15.00.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz związane z tym dokumenty będzie można złożyć poprzez:

 

1.)wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl (wniosek oraz oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru) .

W wiatrołapie przedszkola (I wejście) zostanie umieszczona skrzynka do której należy składać zamknięte w papierowej kopercie dokumenty.

2.) wypełnienie wniosku w wersji papierowej – puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać w wiatrołapie oraz na stronie internetowej przedszkola (wypełniony wniosek oraz oświadczenia należy podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru)

W wiatrołapie przedszkola (I wejście) zostanie umieszczona skrzynka do której należy składać zamknięte w papierowej kopercie dokumenty.

 

3.) wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl oraz potwierdzenie wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) – wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej w przedszkolu I wyboru (odpowiednie do sytuacji rodzinnej oświadczenia należy podpisać, zeskanować i przesłać do systemu rekrutacyjnego)

 

Uwaga! Oświadczeń nie można potwierdzić podpisem elektronicznym!

 

____________________________________

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24.02.2021r. do 5.03.2021r. od 31.05.2021r. do 7.06.2021r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 19.03.2021r. do godz. 12.00 do 21.06.2021r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.03.2021r. o godz. 15.00 24.06.2021r. o godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia do 29.03.2021r. do godz. 15.00 do 28.06.2021r. do godz. 15.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.03.2021r. do godz. 15.00 29.06.2021r. do godz. 15.00

____________________________________

> Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022

> Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

> Rekrutacja do przedszkoli -> strona informacyjna na bialystok.pl

> Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022

 


Starsze wpisy