Plan dnia

6.30 – 8.15

schodzenie się dzieci, zabawy twórcze (dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne), praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, przygotowanie pomocy do zajęć

8.15 – 8.30

 zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania (toaleta poranna, pełnienie dyżurów)

8.30 – 9.00

 śniadanie, pełnienie dyżurów

9.00 – 10.00

 zajęcia dydaktyczne organizowane dla całej grupy

10.00 – 11.30

 zabawy twórcze i ruchowe na powietrzu lub w sali, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe

11.30 – 12.00

 obiad, (ew. mycie zębów), pełnienie dyżurów

12.00 – 12.30

 relaks poobiedni: czytanie, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej

12.30 – 14.00

 praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami edukacyjnymi, zajęcia dodatkowe, zabawy twórcze inicjowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.00 – 14.30

 przygotowanie do podwieczorku, pełnienie dyżurów, podwieczorek

14.00 – 17.30

 rozchodzenie się dzieci, zabawy grupowe i w małych zespołach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Indywidualny kontakt z rodzicami

 


Starsze wpisy