Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  • opublikowano: 09.02.2018 r.

UWAGA RODZICE DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA!

W terminie

od 9 do 20 lutego 2018 roku należy złożyć indywidualną deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2018/2019. Druki deklaracji dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

 

Nie wypełnienie i nie dostarczenie indywidualnego druku deklaracji skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków na rok szkolny 2018/2019!

  • opublikowano: 09.02.2018 r.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji na rok szkl. 2018/19 (zarządzenia i harmonogramy)

Strona internetowa systemu rekrutacyjnego gdzie można wypełnić wniosek elektronicznie, pobrać oświadczenia i zobaczyć informator przedszkoli (dostępne w terminie późniejszym)

_________________________________________________________

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Zarządzenia Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę od 1.03.2018r. do 9.03.2018r. od 1.06.2018r. do 6.06.2018r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do 23.03.2018r. do godz. 12.00 do 19.06.2018r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2018r. o godz. 15.00 21.06.2018r. o godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy do 5.04.2018r. do 22.06.2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.04.2018r. 25.06.2018r.