Rekrutacja 2020/2021

Nowy komunikat dot. rekrutacji z dnia 15.03.2020r!!!

 

Dnia 15.03.2020r. w niedziele Zastępca Prezydenta Miasta Białystok zamieścił nowy komunikat dot. rekrutacji! Proszę zapoznać się z jego treścią pod poniższym adresem:

 

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zmian-w-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-bialymstoku.html

 

W wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona skrzynka na wnioski.

 

Zamknięte w papierowej kopercie dokumenty prosimy składać do umieszczonej w wiatrołapie wyznaczonej skrzynki.

 

Puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać w wiatrołapie przedszkola. Wstęp na placówkę mają wyłącznie pracownicy przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

W związku komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok można skany dokumentów i wniosków przesyłać na e-mail przedszkola: ps12@um.bialystok.pl . Rodzic otrzyma na wskazany we wniosku e-mail potwierdzenie przyjęcia wniosku.

____________________________________

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 16 marca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 25 marca 2020r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

 

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w dniach od 16.03.2020 r – do dnia 25.03.2020 r. w przedsionku przedszkola I wejście w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

____________________________________

ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

 W związku z zaistniałą sytuacją   prosimy Rodziców biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 o zachowanie zasad profilaktyki i bezpieczeństwa podczas składania wniosku do przedszkola:

1.Wnioski do przedszkola w wyznaczonym terminie rekrutacyjnym od dnia 16.03. do 25.03. br. w godz. 8.00-15.30  składają Rodzice wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych: kaszel, katar, wysoka temperatura. Osoby, które będą wykazywały w/w objawy nie będą obsługiwane przez pracowników przedszkola, w trosce o swoje bezpieczeństwo.

2.Przyjmowanie i pobieranie wniosków będzie odbywać się w przedsionku I wejścia do przedszkola .

3..W kontakcie osobowym  należy zachować odpowiednią odległość (około 1 metra).

4.Rodzice powinni posiadać własny długopis.

5.W wyznaczonym miejscu do składania wniosku , może przebywać tylko jedna osoba. Pozostali petenci oczekują na swoją kolejność za drzwiami wejściowymi przedszkola (a w razie deszcze w przedsionku przedszkola).

6.Wnioski składane przez rodziców W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE powinny zawierać kompletną dokumentację , niezbędne załączniki w postaci oświadczeń oraz zaświadczeń o podejmowanej pracy zawodowej (przy kryterium rodzice pracujący).

7.Zasady i kryteria rekrutacji na rok szkolny znajdują się stronie internetowej przedszkola w  zakładce: http://ps12.bialystok.pl/promotion/rekrutacja-20202021/

8.Rekrutację do Przedszkola na etapie składania wniosków przeprowadzają dyżurujący pracownicy.

Apelujemy, aby osoby które wróciły z krajów , gdzie jest stwierdzona  duża zachorowalność na koronawirusa lub miały kontakt z osobami zarażonymi wirusem, bądź przechodzą  kwarantannę,  nie uczestniczyły w bezpośredniej rekrutacji. W takiej sytuacji wniosek należy przekazać przez osoby zdrowe.

 

Podejmowane czynności wynikają z trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz zachowania minimum działań profilaktycznych zaleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN.

 

Prosimy o przestrzeganie podjętych zasad bezpieczeństwa w Przedszkolu.

 ____________________________________

____________________________________

> Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

> Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021

> Kryteria samorządowe – punktacja

> Rekrutacja do przedszkoli -> strona informacyjna na bialystok.pl

____________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem pisma od Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.03.2020 roku (PSP.966.3.2020) oraz działając na podstawie „Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” z dnia 27.02.2020r, oraz wytycznych Wojewody Podlaskiego z dnia 10.03.2020r.

DZIEŃ OTWARTY w naszej placówce planowany na 14.03.2020 r.

ZOSTAJE ODWOŁANY.


Starsze wpisy