Opłaty za przedszkole

Przypominamy, że opłaty za przedszkole dokonywane powinny być w następujących terminach:

- do 10 każdego miesiąca należy uregulować opłatę za pobyt na konto

74 1240 2890 1111 0010 3577 7826

– do 20 każdego miesiąca należy uregulować opłatę za żywienie na konto

23 1240 2890 1111 0010 3577 7871


Starsze wpisy