Realizowane programy

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU PRZEZ DYREKTORA

Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku, ul. Podleśna 3a

w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tytuł programu Autor programu wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia Adresaci programu

1.

„KOCHAM PRZEDSZKOLE”

Mirosława Anna Pleskot,

Agnieszka Staszewska – Mieszek,

WSiP 2017

PS12T- 1/2017

4-l Żabki, 3-l. Jeżyk, 4l. Myszki,  3l. Troskliwe Misie

2.

„ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM” – program wychowania w przedszkolu”

Dorota Dziamska,

Marzena Buchnat,

NOWA ERA 2017

PS12T- 3/2016

Grupy dzieci niepełnosprawnych

3.

„WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”

Małgorzata Kwaśniewska

Joanna Lendzion

Wiesława Żaba-Żabińska

MAC 2018

PS12T- 1/2019

5l- 6l.Biedronki,  5l. Przyjaciele Kubusia Puchatka

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW DODATKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU PRZEZ DYREKTORA

Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku, ul. Podleśna 3a

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Tytuł projektu

Autor programu wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia

Adresaci programu

1.

Projekt edukacyjny – „Badanie i poznawanie świata wszystkimi zmysłami w oparciu o żywioły i inne zjawiska przyrodnicze”

Barbara BałdygaGrażyna SadowskaB-stok 2004r.

PS12T- PE/2/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne Słoneczka

2.

Projekt edukacyjny – „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez muzykę i jej walory terapeutyczne”

Elżbieta Zimnoch

Jolanta Żakiewicz

B-stok 2005r.

PS12T- PE/3/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne Słoneczka

3.

Projekt edukacyjny – „Mówię bez słów – Wspomaganie rozwoju komunikowania się dzieci niepełnosprawnych  w oparciu o system symboli graficznych”

Elżbieta Zimnoch

Jolanta Żakiewicz

B-stok 2007r.

PS12T- PE/4/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne Słoneczka

4.

Projekt edukacyjny wspomagający adaptację dzieci 3- letnich – „ Misiowe przedszkole”

Jolanta Zdanowska
B-stok 2000r.

PS12T- PE/5/2009

grupa 3- latki

Troskliwe Misie

5.

„ Dziecięca matematyka’ – Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Ewa Zielińska

 

PS12T- PE/1/2009

wszystkie grupy dzieci pełnosprawnych

6.

 „Dogoterapia  jako metoda  wspomagająca pracę z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „TĘCZOWE”

Izabela Wiszowata

Białystok 2012r.

PS12T-PE/1/2012

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne oraz dzieci pełnosprawne Słoneczka

7. „Zielone Zakątki” -  Hortiterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „ TĘCZOWE”   w Białymstoku

Barbara Bałdyga,

Elżbieta Zimnoch

Bożena Jabłońska

B-stok 2013r.

PS12T- PE/9/2012

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne oraz dzieci pełnosprawne

8. „Choć nie wszystko zrobię sam , to o zdrowie zawsze dbam”- projekt edukacyjny.

Barbara Bałdyga

E. Zimnoch

PS12TPE/1/2016

Grupa rewalidacyjno – kompensacyjna „ Słoneczka II”

9. „Książeczki z mojej półeczki”- projekt edukacyjny.

J. Zdanowska,

I. Jurczak

PS12TPE/1/2015

3l.- „Troskliwe Misie”

10. „Gadułki”- projekt –alternatywne porozumiewanie się dzieci niepełnosprawnych. Projekt  edukacyjno- społeczny

J. Żakiewicz,

G. Sadowska,

A. Kozak

PS12T- PE/1/2017

Grupy rewalidacyjno – kompensacyjne „ Słoneczka”

11. „Koło flażoletowe” – program edukacyjny zajęć dodatkowych

Celina Rewako

PS12-TPE/2/2017

5-6l. „Żabki”

12. „Widzę, słucham, czuję, a zatem maluję” – program plastyczny, wspomagający rozwój dzieci niepełnosprawnych.

Agnieszka Kozak

PS12T- PS/1/2018

Grupy rewalidacyjno – kompensacyjne Słoneczka

13.  „Kolorowy Świat Słoneczek” – projekt edukacyjny do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Barbara Bałdyga

Izabela Ewa Matoszko- Walaszek

PS12T- PE/1/2019

Grupa rewalidacyjno – kompensacyjna Słoneczka II

 

Programy i projekty edukacyjne zostały dopuszczone do realizacji decyzją dyrektora po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Programy są zgodne z koncepcją pracy przedszkola oraz uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków zapewniając jednocześnie realizację celów i zadań ujętych w podstawie programowej.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

 • metoda R. Labana – „Gimnastyka twórcza”
 • metody „pedagogiki zabawy” – rozwijające aktywność twórczą dziecka
 • „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • techniki C. Freineta – formy swobodnej ekspresji, swobodne teksty dzieci, doświadczenie poszukujące
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy „Metody Dobrego Startu” wg Marty Bogdanowicz – doskonalące sprawność manualną dziecka

Dodatkowo proponujemy naszym dzieciom:

 • katechezę katolicką i prawosławną,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • przedstawienia teatralne i audycje muzyczne w placówce
 • język angielski
 • rytmikę
 • dogoterapię

Nasze przedszkole zapewnia fachową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów: logopedy, psychologa, rehabilitantów.


Starsze wpisy