Realizowane programy

Przedszkole realizuje zadania zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN z dn. 23 grudnia 2008r.

Pracujemy w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „W Kręgu Zabawy-z radością w świat” autorstwa Jadwigi Pytlarczyk Wydawnictwa JUKA Warszawa 2009r. dla grup dzieci 3-6 latków oraz grup rewalidacyjno-kompensacyjnych ; „Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” MEN 1997r. a także w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Przedszkolny zestaw wychowania przedszkolnego w naszej placówce stanowią programy:

Lp. Tytuł programu Autor programu wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia Adresaci programu

1.

„W KRĘGU ZABAWY – z radością w świat”

Jadwiga Pytlarczyk, wydawnictwo JUKA Warszawa 2009r.

PS12T-1/2009

grupy 3-6-latków  grupy rewalidacyjno – kompensacyjne

2.

„Nasze Przedszkole”

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, wyd. MAC 2009r.

PS12T-1/2012

grupa 6-latków

 

W skład przedszkolnego zestawu dodatkowych projektów edukacyjnych w Przedszkolu „Tęczowym” wchodzą następujące projekty”

 

Lp.

Tytuł projektu

Autor programu wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia

Adresaci programu

1.

Projekt edukacyjny – „Badanie i poznawanie świata wszystkimi zmysłami w oparciu o żywioły i inne zjawiska przyrodnicze”

Barbara BałdygaGrażyna SadowskaB-stok 2004r.

PS12T- PE/2/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne

2.

Projekt edukacyjny – „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez muzykę i jej walory terapeutyczne”

Elżbieta Zimnoch

Jolanta Żakiewicz

B-stok 2005r.

PS12T- PE/3/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne

3.

Projekt edukacyjny – „Mówię bez słów – Wspomaganie rozwoju komunikowania się dzieci niepełnosprawnych  w oparciu o system symboli graficznych”

Elżbieta Zimnoch

Jolanta Żakiewicz

B-stok 2007r.

PS12T- PE/4/2009

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne

4.

Projekt edukacyjny wspomagający adaptację dzieci 3- letnich – „ Misiowe przedszkole”

Jolanta Zdanowska
B-stok 2000r.

PS12T- PE/5/2009

grupa 3- latki

5.

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji europejskiej -

„Europrzedszkolaki”

Elżbieta Kondrusik- Fiedorczuk

Ewa Majewska
B-stok 2004r.

 

PS12T- PE/6/2009

grupa 5 – 6 – latki „Myszki”

6.

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji plastycznej dla dzieci 3-4 letnich „Mały artysta”

Elżbieta Kondrusik- Fiedorczuk

B-stok 2003r.

Ps12t-PE/1/2010

Grupa 3-4 latki

„Myszki”

7.

 „Dogoterapia  jako metoda  wspomagająca pracę z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „TĘCZOWE”

Izabela Wiszowata

Białystok 2012r.

PS12T-PE/1/2012

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne oraz dzieci pełnosprawne

8. „Zielone Zakątki” -  Hortiterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „ TĘCZOWE”   w Białymstoku

Barbara Bałdyga,

Elżbieta Zimnoch

Bożena Jabłońska

B-stok 20013r.

PS12T- PE/9/2012

grupy rewalidacyjno – kompensacyjne oraz dzieci pełnosprawne

 

Programy i projekty edukacyjne zostały dopuszczone do realizacji decyzją dyrektora po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Programy są zgodne z koncepcją pracy przedszkola oraz uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków zapewniając jednocześnie realizację celów i zadań ujętych w podstawie programowej.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

 • metoda R. Labana – „Gimnastyka twórcza”
 • metody „pedagogiki zabawy” – rozwijające aktywność twórczą dziecka
 • „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • techniki C. Freineta – formy swobodnej ekspresji, swobodne teksty dzieci, doświadczenie poszukujące
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy „Metody Dobrego Startu” wg Marty Bogdanowicz – doskonalące sprawność manualną dziecka

Dodatkowo proponujemy naszym dzieciom:

 • katechezę katolicką i prawosławną,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • przedstawienia teatralne i audycje muzyczne w placówce
 • język angielski
 • rytmikę
 • dogoterapię

Nasze przedszkole zapewnia fachową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów: logopedy, psychologa, rehabilitantów.


Starsze wpisy