Kadra przedszkola

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Joanna Sławomira Laskowska.

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający.

Ogółem zatrudnione są 50 osób, w tym 24 nauczycieli i 26 to personel administracyjno – obsługowy (intendent, księgowa, sekretarka, woźne oddziałowe, pracownicy kuchni, dozorcy, personel gospodarczy).

W skład kadry pedagogicznej wchodzą dyrekcja,  nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści – logopeda, psycholog, rehabilitanci, pedagodzy specjalni.

Nasze panie są prężnie rozwijającą się kadrą, doskonalącą swoje umiejętności podczas studiów podyplomowych, warsztatów oraz różnorodnych kursów.

Jesteśmy zespołem nauczycieli, którzy teorię nauczania i wychowania rzetelnie przenoszą na grunt praktyki pedagogicznej. W swojej pracy wprowadzamy elementy metod, które zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój lecz również przyczyniają się do kształtowania postawy twórczej rozwijającej pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków, wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbamy o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej w dalszej edukacji.


Starsze wpisy