Metoda Weroniki Sherborne

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO  WERONIKI  SHERBORNE

„Ruch  Rozwijający”  to  wypracowany  przez W. Sherborne  system  ćwiczeń, który  ma  zastosowanie   we   wspomaganiu   prawidłowego   rozwoju   dziecka i  korygowaniu  jego  zaburzeń. Nazwa  ta  wyraża  główną  ideę  metody: posługiwanie  się  ruchem  jako  narzędziem  wspomagania  rozwoju  psychoruchowego  dziecka. Ćwiczenia  te  wywodzą  się  z  naturalnych  potrzeb  dziecka, które  są  zaspakajane  w  kontakcie  z  dorosłymi  w  trakcie  tzw. „baraszkowania”. Udział  w  ćwiczeniach  ma  na  celu  stworzenie  dziecku  okazji  do  poznania  własnego  ciała, usprawnienia  motoryki, poczucia  swojej  siły, sprawności  i  w  związku  z  tym, możliwości  ruchowych. Dzięki  temu  dziecko  zdobywa  zaufanie  zarówno  do  siebie  jak  i  do  innych, zyskuje  też  poczucie  bezpieczeństwa. Zajęcia  prowadzone  w  grupie  uczą  nawiązywania  kontaktu,   początkowo    z    jednym   partnerem,   potem    z    większą   grupą, a  wreszcie  współdziałania  z  innymi. Nawiązanie  bliskiego  kontaktu, opartego  na  zaufaniu  i  współpracy, daje  możliwość  poczucia  wspólnoty – ,,zespolenia”, czego  człowiek, zarówno  mały  jak  i  duży  nie  doświadcza  nigdy  sam  w  pojedynkę.

W  czasie  zajęć  prowadzonych  metodą  W. Sherborne  obowiązują  następujące  zasady:

  • uczestniczenie  w  zabawie  jest  w  pełni  dobrowolne (tylko  zachęta, dodawanie  odwagi- nie  przymus),
  • zajęcia  powinny  być  dla  dzieci  przyjemne, dawać  radość z  aktywności  ruchowej, z  kontaktu  z  partnerem,
  • przestrzeganie  prawa  dziecka  do  swobodnej  własnej  decyzji (do  mówienia  „tak”  i  „nie”),
  • chwalenie  dziecka  nie  tyle  za  efekt, co  za  jego  starania, wysiłki,  każde  nawet  drobne  osiągnięcie,
  • unikanie  sytuacji  rywalizujących (nie ma  wygranych  i przegranych).

Zajęcia  „Ruchu  Rozwijającego”  w  naszym  przedszkolu  prowadzone  są  od  kilku  lat. Odbywają  się  na  sali  gimnastycznej. Zajęcia  mają  swój  stały  ogólny  schemat, który  pozwala  dzieciom  twórczo  w  nich  uczestniczyć. Dzieci z  radością  czekają  na  rozpoczęcie  zabawy – piosenką  na   powitanie.  Z   sali,  w  której   odbywają   się  zajęcia  dobiega   gwar i  głośny  śmiech. Bo  jakże  się  nie  śmiać,  kiedy  kolana  mamy czy taty zamieniają  się   w  ,,wyboistą”   drogę,    jest    się    wyrzucanym    wysoko i  wpada   prosto  w  szeroko  otwarte  ramiona, albo  też  dokazuje  się  jadąc  „na  koniku”. Zajęcia  prowadzone  metodą  W. Sherborne  to  naprawdę  wspaniała  zabawa  dla  dzieci  i  rodziców,  do  której  serdecznie  ZAPRASZAMY.


Starsze wpisy