Integracja Sensoryczna i Terapia Taktylna

Wybrane metody terapii stosowane w Przedszkolu TĘCZOWYM celem usprawniania psychoruchowego dzieci z wieloraką niepełnosprawnością

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz proprioceptywny zaczynają funkcjonować w bardzo wczesnym etapie życia, nawet podczas życia płodowego. Działania tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane i w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu: słuchu, wzroku, węchu i smaku.
Wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji.
Proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę integracji sensorycznej.
Ta dokonuje się na kilku poziomach, by w konsekwencji prawidłowej integracji wrażeń zmysłowych doprowadzić do następujących rezultatów:

 • orientacja w schemacie ciała
 • koordynacja obu stron ciała
 • właściwe planowanie motoryczne ( praksja)
 • odpowiedni poziom aktywności
 • prawidłowa koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • prawidłowe wzorce ruchowe
 • prawidłowy rozwój orientacji wzrokowo – przestrzennej
 • rozwój mowy
 • prawidłowe skupienie uwagi
 • stabilność emocjonalna

Celem zatem terapii integracji sensorycznej jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, następnie wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej.
W efekcie pozwoli to dziecku na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie kontaktów społecznych, samoobsługi, w zabawie, w uczeniu się.

W przedszkolu stosuje się metodę integracji sensorycznej w specjalnie wyposażonym kąciku rehabilitacyjnym z wykorzystaniem: platformy podwieszanej, trampoliny, piłek Bobath, deskorolki, suchego basenu, topka, materacy, kształtek oraz drobnego sprzętu tj. woreczki, obręcze, kółka ringo, piłeczki.
Terapia prowadzona jest dzieciom z uwagi na wskazania w dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej lub ocenę nauczyciela rehabilitacji ruchowej, terapeuty SI.

 

 

TERAPIA TAKTYLNA

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.
Terapia taktylna wpływa również na dojrzałość niektórych funkcji psychicznych, a także zwiększa produkcję hormonu NCW (Nerwowego Czynnika Wzrostu) w mózgu, który podwyższa aktywność układu nerwowego.
Niezaspokojenie potrzeby dotyku powoduje zmniejszenie stymulacji kory mózgowej, wzrost napięcia mięśniowego, impulsywność, poczucie izolacji, agresję. Obniżone funkcjonowanie sensoryczne, ruchowe i psychiczne u dzieci obecnie kojarzone jest ściśle z brakiem dotyku.
Terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Stosuje się ją z powodzeniem w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, a w szczególności:

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • Spektrum autyzmu,
 • Zaburzeniami zachowania,
 • Lękami i fobiami,
 • Opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 • ADHD /ADD,
 • Trudnościami w nauce,
 • Zaburzeniami mowy.

Terapia Taktylna ma na celu zrównoważyć funkcjonowanie systemu nerwowego (procesy pobudzania i hamowania), co zwiększa skuteczność działań terapeutycznych.

W przedszkolu terapia taktylna odbywa się jako technika wspomagająca przy realizacji indywidualnego programu terapeutycznego dziecka. Ćwiczenia wykonuje się na stole do masażu, w gabinecie rehabilitacyjnym, przy spokojnej, relaksującej muzyce.

   

   

 


Starsze wpisy