OKRO – program „Za życiem”

Nasze przedszkole we współpracy z  wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym (OKRO), funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku realizuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem”.

Celem programu  jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. Uprawnia on do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Realizowane w naszym przedszkolu zajęcia terapeutyczne to:

 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • Terapia Integracji Sensorycznej

Oferujemy specjalistyczne metody pracy:

 • Poranny krąg
 • Stymulacja polisensoryczna
 • AAC
 • Integracja Sensoryczna
 • Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 • Terapia ręki
 • „Dziecięca Matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 • Sensoplastyka®
 • Elementy muzykoterapii
 • Zabawy relaksacyjne

 

   
 
   
 
   
 
 
   

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących zajęć terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem” udzielają wychowawczynie grup „Słoneczek”.


Starsze wpisy