Muzykoterapia

Zajęcia umuzykalniające.

Uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających przynosi dzieciom wiele korzyści.

Odpowiednio dobrana muzyka działa  na nie pobudzająco lub wyciszająco.

Metoda kinezjologii edukacyjnej pobudza półkule mózgowe, a poszczególne zabawy i ćwiczenia pomagają w rozwoju ogólnym dziecka.

Aktywne słuchanie  muzyki (z wykorzystaniem głównie muzyki klasycznej) wspomaga rozwój ruchowy dzieci. Dzieci ilustrują ruchem frazy muzyczne, poruszają się  adekwatnie do tempa i wysokości dźwięków.

Ćwiczenia logorytmiczne  łączące logopedię i rytmikę, w połączeniu z muzyką mają ogromny wpływ na rozwój mowy.

Dzieci uczestniczące w zajęciach muzycznych rozwijają się szybciej.

  

  


Starsze wpisy