Komunikacja alternatywna i wspomagająca

       W komunikowaniu się z dziećmi niepełnosprawnymi główną rolę odgrywają przekazy niewerbalne. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie wyrażają swoje potrzeby  poprzez mowę ciała oraz dźwięki mowy i pojedyncze słowa. Ich „słownik” często nietrafnie interpretowany przez bliskich nie pozwala także na nawiązywanie pozytywnych relacji z osobami spoza rodziny. Dlatego też, w naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o alternatywne i wspomagające mowę metody komunikacji. Wykorzystujemy znaki graficzne tj.: rysunki Petit, piktogramy PIC Pictogram Ideogram Communication oraz  symbole PCSPicture Communication Symbols. Zawierają one kolorowe lub czarno – białe obrazki lub schematy symbolizujące przedmioty, osoby, czynności, uczucia oraz miejsca.

     Każdego ranka dzieci wraz z nauczycielem układają na tablicy szereg symboli jako znak kolejnych zajęć czyli plan dnia. Pozwala on na odnalezieniu się dzieciom w czasie i odczuwanie jego upływu, daje też poczucie bezpieczeństwa płynące z powtarzalności i niezmienności niektórych zajęć w trakcie dnia.

                                        

     Innym rytuałem jest sprawdzenie obecności przy użyciu urządzenia do komunikacji – Bigmack’a oraz przy pomocy zdjęć. Codziennie też dzieci uzupełniają tablicę pogody znakami np.: „słońca”, „chmury”, „wiatru” czy „śniegu”.

Nasze maluchy doskonalą umiejętność orientacji w otoczeniu dzięki umieszczonym na przedmiotach i drzwiach pomieszczeń symbolom. W ten sposób oznakowane są zabawki i przedmioty znajdujące się w sali przedszkolnej oraz basen, łazienka i sala do terapii indywidualnej.

        

      W trakcie zajęć dzieci uczą się korzystać z pomocy komunikacyjnych tj.: tablica wyboru, ekran, kamizelka, książeczka osobista oraz urządzenia elektroniczne:  Go Talk i Base Trainer. Zawierają one najistotniejsze informacje np.: symbole  – „tak”, „nie”, „pić”, „ smutny”, „ wesoły”, „toaleta”  i inne.  Częstym narzędziem pracy jest również  komputer  i specjalistyczne programy edukacyjne.
Zastosowanie urządzeń wysokiej i niskiej technologii pozwala „tęczowym” przedszkolakom na wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie, dokonanie  wyboru, doznanie sprawczości,
a co najważniejsze, umożliwia wyrażenie ich woli.

      Należy wspomnieć także o często stosowanej w naszym przedszkolu technice komunikacji alternatywnej i wspomagającej – aktywnym obcowaniu z  bajką. Zazwyczaj dzieci specjalnej troski biernie słuchają tekstu. Nasi nauczyciele proponują dzieciom aktywnie włączać się w wiersz lub bajkę przez użycie urządzeń do porozumiewania się czy poprzez zastosowanie symboli trójwymiarowych, graficznych czy też poprzez podklejenie grubym kartonikiem stron, w celu ułatwienia ich przewracania.

Wszystkie podejmowane przez nauczycieli działania ułatwiają dzieciom niemówiącym wskazywanie przedmiotów, stanów rzeczy dla nich ważnych, a przede wszystkim komunikowanie się z innymi w nowy i bardziej zrozumiały dla wszystkich sposób.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca tworzy

dzieciom niepełnosprawnym

szansę zaistnienia w świecie ludzi mówiących

i pozwala im wpływać na otaczającą rzeczywistość.


Starsze wpisy