Zapisy do przedszkola

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnich odbywa się w terminach ustalonych przez organ prowadzący. ( rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 24.02.2021 r.)

Do przedszkola dzieci przyjmowane są na jeden rok szkolny po uprzednim wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, dostarczeniu wymaganych oświadczeń oraz po zakwalifikowaniu dziecka do placówki – podpisaniu oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (tj. po 30 czerwca).

W przypadku, zgłoszenia większej ilości dzieci –przekraczającej liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która przyjmuje dzieci do przedszkola wg zasad określonych przez Statut Przedszkola Samorządowego nr 12 „Tęczowe” oraz w „Zasadach rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok” na dany rok szkolny.

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami można zapisać dziecko w ciągu całego roku szkolnego.

W przypadku, gdy rodzic chce wypisać z przedszkola dziecko wymagane jest złożenie rezygnacji z usług przedszkola/wniosku o wykreślenie z listy przedszkolaków, wypis następuje pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

* REZYGNACJA Z USŁUG PRZEDSZKOLA/WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW

 

 


Starsze wpisy