Zapisy do przedszkola

Zasady rekrutacji

Zapisy do przedszkola dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnich odbywają się na przełomie marca i kwietnia.

Do przedszkola przyjmowane są na jeden rok szkolny po uprzednim wypełnieniu karty zapisu dziecka do przedszkola oraz podpisaniu umowy z dyrektorem placówki.

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.

W przypadku, zgłoszenia większej ilości dzieci –przekraczającej liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która przyjmuje dzieci do przedszkola wg zasad określonych przez Statut Przedszkola Samorządowego nr 12 „Tęczowe”.

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami można zapisać dziecko w ciągu całego roku szkolnego.

 W przypadku, gdy rodzic chce wypisać z przedszkola dziecko wymagane jest złożenie rezygnacji z usług przedszkola/wniosku o wykreślenie z listy przedszkolaków, wypis następuje pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

* REZYGNACJA Z USŁUG PRZEDSZKOLA/WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z LISTY PRZEDSZKOLAKÓW

 


Starsze wpisy