Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 stanowi:

  • Przewodnicząca: 
  • Wiceprzewodnicząca:
  • Skarbnik:
  • Członek Rady Rodziców:
  • Członek Rady Rodziców:
  • Członek Rady Rodziców:
  • Członek Rady Rodziców: …
  • Komisja Rewizyjna:
  • Komisja Rewizyjna:
  • Komisja Rewizyjna:

Opłatę na fundusz Rady Rodziców (Komitet Rodzicielski) na rok szkolny 2018/2019 w wysokości 100 zł prosimy wnosić na konto Rady Rodziców

lub u intendentki.