Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 stanowi:

  • Przewodnicząca: Magdalena Markowska
  • Wiceprzewodnicząca: Piotr Czembrowski
  • Skarbnik: Anna Rutkowska
  • Członek Rady Rodziców: Karol Korsak
  • Członek Rady Rodziców: Urszula Romańczuk
  • Członek Rady Rodziców: Marta Szumska
  • Członek Rady Rodziców: Beata Mojsak
  • Komisja Rewizyjna: Elżbieta Siodmok
  • Komisja Rewizyjna: Bożena Wiśniewska
  • Komisja Rewizyjna: Paweł Rogowski

Opłatę na fundusz Rady Rodziców (Komitet Rodzicielski) na rok szkolny 2015/2016 w wysokości 100 zł prosimy wnosić na konto Rady Rodziców

MBank 61 1140 2004 0000 3802 4366 4522

lub u intendentki.