Placówki wspierające

PLACÓWKI WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Jeżeli macie Państwo potrzebę skorzystać z usług specjalistów zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu problemów rodziny podajemy przydatne numery telefonów i adresy placówek, które zajmują się następującymi zagadnieniami:

Koalicja Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Ul. Sokólska 1, tel. 85 652 65 42
(wspomaganie środowiska osób niepełnosprawnych, cykl spotkań, konferencje, szkolenia)

Białostocka Akademia Rodziny
Ul. Sokólska 1, tel. 85 743 67 85
(edukacja i promocja rodziny, wykłady, warsztaty, szkolenia o tematach dotyczących rodziny)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
Ul. Piotrkowska 2A, tel. 744 53 17
(problemy wychowawcze i emocjonalne, terapia logopedyczna, terapeutyczna, zajęcia edukacyjne dla rodziców)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
Ul. Mazowiecka 35, tel. 742 34
(zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, zaburzenia w zachowaniu, zajęcia logopedyczne, porady pedagogiczne, terapia rodzinna)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3
Ul. Piotrkowska 2A, tel. 744 53 50
(porady pedagogiczne i logopedyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66
(psychoterapia dzieci i młodzieży, pomoc w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym, grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców)

Poradnia Rodzinna przy Oddziale Miejskim TPD w Białymstoku
Ul. Liniarskiego 1 a, tel. 742 40 54
(poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczna w zakresie komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania konfliktów, pomoc psychologiczna w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, objawów nerwic dziecięcych, pomoc prawna)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Ul. Malmeda 8
(różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom potrzebującym)

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej
Ul. Storczykowa 5, tel. 663 56 76
(poradnictwo, pomoc prawna)

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „EUREKA”

ul. Wesoła 17/1 w Białymstoku, tel. 85-74 22 788, 533 544 633

(prowadzenie oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży, prowadzenie diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży)

 


Starsze wpisy