Opłaty za przedszkole

Rodzice zobowiązani są do opłacenia pobytu dziecka w przedszkolu wynoszącego 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową, czyli od 7:30 i po 12:30 na wskazany poniżej numer konta

74 1240 2890 1111 0010 3577 7826

do 10 dnia każdego miesiąca.

Ponad to, rodzice zobowiązani są też do wniesienia opłaty żywieniowej mieszczącej się w granicach 6 zł za dzień żywienia dziecka na wskazany poniżej numer konta

23 1240 2890 1111 0010 3577 7871

do 20 dnia każdego miesiąca.

 Za nieterminowe opłaty będą naliczane ustawowe odsetki.

Informację dotyczącą kwoty jaką należy wpłacić, otrzymają Państwo za pośrednictwem nauczycielek w grupie lub pod numerem telefonu:

Telefon: 85/ 732-77-71

Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok istnieje możliwość obniżenia opłat za przedszkole. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce

„Dla Rodziców”->”Ulgi w opłatach”

lub pod poniższym linkiem

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE


Starsze wpisy