Opłaty za przedszkole

Rodzice zobowiązani są do opłacenia pobytu dziecka w przedszkolu wynoszącego 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową, czyli od 7:30 i po 12:30 na wskazany poniżej numer konta

74 1240 2890 1111 0010 3577 7826

Ponad to, rodzice zobowiązani są też do wniesienia opłaty żywieniowej mieszczącej się w granicach 6 zł za dzień żywienia dziecka na wskazany poniżej numer konta

23 1240 2890 1111 0010 3577 7871

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola prosimy dokonywać na konto do 20 dnia każdego miesiąca, po uprzednim ustaleniu kwoty z panią intendent. Za nieterminowe opłaty będą naliczane ustawowe odsetki.

Informację dotyczącą kwoty jaką należy wpłacić, otrzymają Państwo za pośrednictwem nauczycielek w grupie lub pod numerem telefonu:

Telefon: 85/ 732-77-71

Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok istnieje możliwość obniżenia opłat za przedszkole. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce

„Dla Rodziców”->”Ulgi w opłatach”

lub pod poniższym linkiem

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE


Starsze wpisy