Ogłoszenia

Głosowanie na „Nauczyciela Przedszkola Roku 2018″

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku!

Informujemy, że nasza nauczycielka

ma szansę na tytuł

„Nauczycielka Przedszkola Roku 2018”


w plebiscycie „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”.

W związku z powyższym serdecznie prosimy o pomoc w zbieraniu głosów. Nauczyciela można wesprzeć poprzez wysłanie krótkiego SMS-a pod nr 72355 o treści NWP.127

Głosy można oddawać do piątku 18 maja 2018 r. do godz. 20.00.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy =)

Głosowanie na PS Nr 12 w „Przedszkolu na Medal 2018″

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku!

Informujemy, że nasze przedszkole

otrzymało nominację do tytułu

„Przedszkole na Medal 2018”

w plebiscycie „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”.

W związku z powyższym serdecznie prosimy o pomoc w zbieraniu głosów. Przedszkole można wesprzeć poprzez zagłosowanie na naszą placówkę wysyłając krótki SMS pod nr 72355 o treści PLA.188

 

Głosy można oddawać do piątku

18 maja 2018 r. do godz. 20.00.

Zapraszamy do śledzenia wyników plebiscytu pod adresem:

www.poranny.pl/przedszkolenamedal

lub

www.wspolczesna.pl/przedszkolenamedal

Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy =)

Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej – termin składania wniosków

UWAGA RODZICE DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA!

W terminie od 1 do 6 czerwca 2018 roku

będzie można uzupełnić na stronie naboru elektronicznego

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Uwaga! Przy wypełnieniu wniosku elektronicznie należy go wydrukować wraz z drukami oświadczeń i je podpisać! Wypełnione i podpisane dokumenty należy przynieść do przedszkola wskazanego na I preferencji!

TERMIN POTWIERDZANIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku zaprasza rodziców dzieci – kandydatów zakwalifikowanych na rok 2018/2019 w dniach:

28.03.2018r. – 5.04.2018r.

do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Podpisanie potwierdzenia dotyczy rodziców wszystkich przyjętych dzieci!

(Podpisywanie oświadczeń dot. również rodziców dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu!)

KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 – strona naboru i termin przyjmowania wniosków!

UWAGA RODZICE DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA!

 

W terminie od 1 do 9 marca 2018 roku

będzie można uzupełnić na stronie naboru elektronicznego

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Uwaga! Przy wypełnieniu wniosku elektronicznie należy go wydrukować wraz z drukami oświadczeń i je podpisać! Wypełnione i podpisane dokumenty należy przynieść do przedszkola wskazanego na I preferencji!

Zapraszamy na dzień otwarty!

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku

serdecznie zaprasza wszystkich starających się o zapis do przedszkola rodziców

na dzień otwarty w dniu 3 marca 2018 roku (sobota) w godz. 10.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego przedszkola. =)