Ogłoszenia

TERMIN POTWIERDZANIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku zaprasza rodziców dzieci – kandydatów zakwalifikowanych na rok 2018/2019 w dniach:

28.03.2018r. – 5.04.2018r.

do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Podpisanie potwierdzenia dotyczy rodziców wszystkich przyjętych dzieci!

(Podpisywanie oświadczeń dot. również rodziców dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu!)

KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 – strona naboru i termin przyjmowania wniosków!

UWAGA RODZICE DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA!

 

W terminie od 1 do 9 marca 2018 roku

będzie można uzupełnić na stronie naboru elektronicznego

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Uwaga! Przy wypełnieniu wniosku elektronicznie należy go wydrukować wraz z drukami oświadczeń i je podpisać! Wypełnione i podpisane dokumenty należy przynieść do przedszkola wskazanego na I preferencji!

Zapraszamy na dzień otwarty!

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku

serdecznie zaprasza wszystkich starających się o zapis do przedszkola rodziców

na dzień otwarty w dniu 3 marca 2018 roku (sobota) w godz. 10.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego przedszkola. =)

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Zarządzenia Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę od 1.03.2018r. do 9.03.2018r. od 1.06.2018r. do 6.06.2018r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do 23.03.2018r. do godz. 12.00 do 19.06.2018r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2018r. o godz. 15.00 21.06.2018r. o godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy do 5.04.2018r. do 22.06.2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.04.2018r. 25.06.2018r.

 

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PRZEDSZKOLA!

W terminie

od 9 do 20 lutego 2018 roku należy złożyć indywidualną deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2018/2019. Druki deklaracji dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

 

Nie wypełnienie i nie dostarczenie indywidualnego druku deklaracji skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków na rok szkolny 2018/2019!

Zdjęcia podczas balu karnawałowego! WAŻNE!

 

Drodzy Rodzice!

W dniu balu karnawałowego w przedszkolu tj.

15.01.2018r. będą robione zdjęcia dzieciom w strojach karnawałowych.

 

Pan fotograf czeka na dzieci na sali gimnastycznej od 7:00 do 9:00 godz.

 

Prosimy Państwa o pomoc:

  1. Rodzic przebiera dziecko w strój karnawałowy w szatni.
  2. Razem z dzieckiem idzie na salę gimnastyczną na sesję fotograficzną.
  3. Po zrobionym zdjęciu rodzic odprowadza dziecko do grupy.

Dziękujemy =)