Ogłoszenia

UWAGA! PRACA PRZEDSZKOLA W SIERPNIU 2020!

 W związku z dużym zainteresowaniem rodziców rodziców oddaniem dzieci do przedszkola w dyżurnym miesiącu wakacyjnym w sierpniu 2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku informuje, że organizacja pracy przedszkola będzie podobnie wyglądała jak w maju i czerwcu zgodnie z Wytycznymi GIS i MEN.

Dlatego też będzie przeprowadzona NOWA REKRUTACJA NA SIERPIEŃ w celu wyłonienia osób uprawnionych do skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Prosimy zainteresowanych rodziców o przesłanie do dnia 8.07.2020 roku na pocztę przedszkola (ps12@um.bialystok.pl) deklaracji z dokładnym terminem pobytu dzieci w przedszkolu.

Rodzice dzieci, które już uczęszczały w czerwcu proszeni są o przesłanie na e-mail przedszkola (ps12@um.bialystok.pl) terminów bez deklaracji.

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH I Z UPRAWNIENIAMI zgodnie z Kryteriami Kwalifikacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych w Czasie Epidemii.

Załączniki:

* Kryteria Kwalifikacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych w Czasie Epidemii

* Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 + RODO

* Oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej

* Zaktualizowana procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca na terenie przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku

* Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w przedszkolach samorządowych Miasta Białegostoku obowiązująca podczas Epidemii COVID-19

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkl. 2020/21!!

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.


* kandydaci przyjęci PS12

* kandydaci nieprzyjęci PS12

* kandydaci nieprzyjęci do PS12 ze wszystkich preferencji

Informacja o sposobie potwierdzania woli zapisu do przedszkola!!!

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

do 29 czerwca 2020 roku do godz. 15:00.

Druk oświadczenia zostanie udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,

jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki (wzór poniżej).

oświadczenie potwierdzenia woli

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

- w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

- w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps12@um.bialystok.pl

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do innej jednostki w rekrutacji uzupełniającej na rok szkl. 2020/21!!!

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i  zakwalifikowanych do innej jednostki w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.


* kandydaci zakwalifikowani do PS12

* kandydaci zakwalifikowani do innej jednostki 

* kandydaci niezakwalifikowani do PS12

Zakończenie roku szkolnego w grupie Biedroneczki

Rekrutacja uzupełniająca od 1.06.2020r.

 Drodzy Rodzice!

(dot. rodziców dzieci którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/21)

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 1 czerwca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 8 czerwca 2020r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASZE PRZEDSZKOLE POSIADA JEDYNIE 3 MIEJSCA DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA.

NIE POSIADAMY MIEJSC W GRUPACH DZIECI 5-6 LETNICH!


Strona naboru elektronicznego:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

(!!! wypełniając wniosek na stronie naboru rodzice są zobowiązani wydrukować wniosek wraz z oświadczeniami i podpisane dokumenty złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru!!! inaczej wniosek nie będzie rozpatrywany)

Złożenie dokumentów w wersji papierowej:

Zamknięte w papierowej kopercie podpisane dokumenty prosimy składać do zamieszczonej obok drzwi wejściowych skrzynki pocztowej.

Puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać przed wejściem do przedszkola. Wstęp na placówkę mają wyłącznie pracownicy przedszkola w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Złożenie dokumentów w wersji elektronicznej:

W związku komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok podpisane skany dokumentów i wniosków można przesyłać na e-mail przedszkola: ps12@um.bialystok.pl . Rodzic otrzyma na wskazany we wniosku e-mail potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja

 

Poniżej udostępniamy do pobrania druki wniosków i oświadczeń:

* WNIOSEK 2020/2021

* oświadczenie – BKDR

* oświadczenie – niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, rodziców

* oświadczenie – samotne wychowywanie

* oświadczenie – piecza zastępcza

* oświadczenie – rodzeństwo kontynuuje naukę

* oświadczenie – rodzice pracujący

* oświadczenie – j. białoruski (tylko do wyznaczonych przedszkoli które posiadają oddziały z j. białoruskim)

 

Prosimy zapoznać się z zaktualizowanym regulaminem rekrutacji:

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKL. 2020/2021

 

Starsze wpisy