Ogłoszenia

Uwaga rodzice dzieci kontynuujących nauke w roku szkl. 21/22 – termin podpisywania oświadczeń potwierdzenia woli

UWAGA RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYCH 2021/2022!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12

„Tęczowe” w Białymstoku informuje, iż

w dniach od 19.04.2021 do 23.04.2021

Rodzice przedszkolaków, którzy wypełnili deklaracje kontynuacji nauki dzieci w naszym przedszkolu zobowiązani są do

podpisania oświadczenia potwierdzenia woli.

Druk oświadczenia udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu (wiatrołap I wejście, szatnie dzieci).

~ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (do pobrania)

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

- w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola/szatniach dzieci zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

- w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps12@um.bialystok.pl

Nie podpisanie oświadczenia potwierdzenia woli w podanych terminach równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!

Wznawiamy prace przedszkola od 19.04.2021r.

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2021r.

od 19 kwietnia 2021 roku zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli.

W związku  z powyższym od poniedziałku zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki na zajęcia. :)

Przedłużenie zawieszenia zajęć na okres od 27.03.-18.04.2021r.

Uwaga Rodzice!

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie od 27.03.2021 roku do 18.04.2021r (przedłużenie)

„ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

zamknięte zostaną żłobki i przedszkola

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.”

Prosimy o dostosowanie się do nowych obostrzeń.

Od poniedziałku 29 marca do 18 kwietnia 2021r. będą mogły uczęszczać do przedszkola tylko dzieci służb medycznych i mundurowych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Należy wypełnić wniosek (ze strony przedszkola lub papierowy w wejściu do szatni)

Pobyt w przedszkolu zostanie zorganizowany w grupach łączonych na parterze

w godz. 6:30 do 17:00.

Pozostałym dzieciom zostanie uruchomione nauczanie zdalnie -> zakładka Strefa Rodzica -> zadania na czas kwarantanny.

wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do pobrania)

wniosek o zorganizowanie zajęć wychowankowi przedszkola – grupy uprzywilejowane (do pobrania)

Życzenia wielkanocne 2021

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji na rok 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

kandydaci przyjęci do PS12

* kandydaci nieprzyjęci do PS12

Zawieszenie zajęć na okres od 27.03.-9.04.2021r.!

Uwaga Rodzice!

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie od 27.03.2021 roku do 9.04.2021r

„ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

zamknięte zostaną żłobki i przedszkola

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.”

Prosimy o dostosowanie się do nowych obostrzeń.

Od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia 2021r. będą mogły uczęszczać do przedszkola tylko dzieci służb medycznych i mundurowych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Należy wypełnić wniosek (ze strony przedszkola lub papierowy w wejściu do szatni)

Pobyt w przedszkolu zostanie zorganizowany w dwóch grupach łączonych na parterze

w godz. 6:30 do 17:00.

Pozostałym dzieciom zostanie uruchomione nauczanie zdalnie -> zakładka Strefa Rodzica -> zadania na czas kwarantanny.

~ wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do pobrania)

~ wniosek o zorganizowanie zajęć wychowankowi przedszkola – grupy uprzywilejowane (do pobrania)

Starsze wpisy