Ogłoszenia

Zajęcia adaptacyjne i z psychologiem dla nowo przyjętych dzieci na rok szkl. 2017/2018.

WAŻNE! Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców!


Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim spośród Państwa, którzy dokonali już wpłat na Radę Rodziców.

————————————————————-

Mając na względzie dobro wszystkich przedszkolaków oraz zapewnienie im jak najlepszych bezpiecznych warunków do zabawy i nauki, zwracamy się z apelem o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców.

Kwotę 100 zł za rok szkolny 2016/2017 możemy wpłacić osobiście u intendentki przedszkola lub przelewem  bankowym (Nr konta Rady Rodziców:

MBank 61 1140 2004 0000 3802 4366 4522).

Jest możliwe wpłacanie w ratach.

————————————————————-

Zebrane fundusze przeznaczmy między innymi na:

  • ·        finansowanie imprez i uroczystości (bal karnawałowy, jasełka, wycieczka, Festyn Rodzinny, Bal Pluszowego Misia, I Dzień Wiosny, Dzień Sportu)
  • ·        pokrycie kosztów materiałów, dekoracji i strojów
  • ·        zakup nagród na konkursy, pamiątek dla dzieci kończących przedszkole, paczki choinkowe
  • ·        wzbogacanie przedszkola w:

- pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt grający, sportowy, rehabilitacyjny, wyposażenie grup, plac zabaw.

 

Osoby, które nie dokonają wpłaty na Radę Rodziców nie mogą liczyć na dofinansowanie udziału swoich dzieci w tych imprezach, nie dostaną paczek czy pamiątek na koniec roku szkolnego (będą musieli zapewnić je dzieciom sami).

 

Rodzice mający trudną sytuację materialną mogą wystąpić z wnioskiem do Rady Rodziców o zwolnienie z opłaty. Potwierdzone przez nauczycielki zostaną pozytywnie rozpatrzone.

 

Z góry serdecznie dziękujemy

Rada Rodziców

Zapraszamy na Jubileusz 50-lecia istnienia Tęczowego Przedszkola !!!

TERMIN PODPISYWANIA UMÓW – DZIECI KONTYNUUJĄCE NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

UWAGA RODZICE DZIECI

KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ

W ROKU SZKOLNYCH 2017/2018!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku informuje, iż

w dniach od 08.05.2017 (poniedziałek) do 12.05.2017 (piątek)

w godzinach pracy przedszkola

Rodzice przedszkolaków, którzy wypełnili deklaracje kontynuacji nauki dzieci w naszym przedszkolu zobowiązani są do podpisania umowy z przedszkolem na rok szkolny 2017/18.

Umowy dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

Nie podpisanie umowy w podanych terminach

równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!!

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

TERMIN PODPISYWANIA UMÓW – DZIECI PRZYJĘTE DO GRUP SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018!

UWAGA RODZICE DZIECI

PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 NA ROK SZKOLNY 2017/18!

 

Przypominamy, iż 

w dniach od 04.05.2017 (czwartek) do 05.05.2017 (piątek)

w godzinach pracy przedszkola

należy potwierdzić wolę zapisu kandydata do przedszkola poprzez podpisanie umowy z przedszkolem na rok szkolny 2017/18. 

Nie podpisanie umowy w podanych terminach

równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!!

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

TERMIN PODPISYWANIA UMÓW – DZIECI ZAKWALIFIKOWANE PODCZAS REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018!

UWAGA RODZICE DZIECI

ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/18!

 

Przypominamy, iż 

w dniach od 21.04.2017 (piątek) do 25.04.2017 (wtorek)

w godzinach pracy przedszkola

należy potwierdzić wolę zapisu kandydata do przedszkola poprzez podpisanie umowy z przedszkolem na rok szkolny 2017/18. 

Nie podpisanie umowy w podanych terminach

równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!!

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Starsze wpisy