Informacja dotycząca pracy przedszkola w miesiącu wakacyjnym (SIERPIEŃ)


 

W sierpniu przedszkole pracuje w godzinach 7.00-16.30.

W związku z dużą ilością zapisanych na sierpień dzieci i zmniejszoną liczbą personelu, grupy będą łączone w bardzo liczne.

W miesiącu wakacyjnym przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi – nie prowadzi się zajęć dydaktycznych z podstawy programowej.

Ze względu na wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego, opiekę nad dziećmi będą sprawować Panie z różnych grup.

Za zgodą rodziców, dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki (jedną dziennie).

Dzieci z grupy „Sówki” i „Biedroneczki” mają leżakowanie na sali gimnastycznej.


Starsze wpisy