#Słoneczka Konkurs plastyczny pod hasłem „Na ratunek Ziemi” skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych kształcenia specjalnego.

Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które obchodzone jest 22 kwietnia. Ma ono na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych. Jest doskonałą okazją, aby poruszyć z przedszkolakami temat ich więzi z naturą, możliwości ochrony przyrody i klimatu.

W tym roku w naszej placówce oprócz zajęć związanych z tą tematyką zorganizowany został również konkurs plastyczny pt. „Na ratunek Ziemi”. Jego adresatami były dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych kształcenia specjalnego.

Celem konkursu było:

  • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego,
  • dostarczanie okazji do wspólnej zabawy,
  • zwrócenie uwagi na problem rosnących zagrożeń ze strony człowieka w stosunku do naszej planety,
  • rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci.

Na konkurs napłynęło wiele pięknych prac, wykonanych różnymi technikami. Nagrody powędrowały do wszystkich uczestników. Gratulujemy dzieciom i paniom, które przygotowały swych podopiecznych do konkursu.


Starsze wpisy