Zawieszenie zajęć na okres od 27.03.-9.04.2021r.!

Uwaga Rodzice!

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie od 27.03.2021 roku do 9.04.2021r

„ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

zamknięte zostaną żłobki i przedszkola

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.”

Prosimy o dostosowanie się do nowych obostrzeń.

Od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia 2021r. będą mogły uczęszczać do przedszkola tylko dzieci służb medycznych i mundurowych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Należy wypełnić wniosek (ze strony przedszkola lub papierowy w wejściu do szatni)

Pobyt w przedszkolu zostanie zorganizowany w dwóch grupach łączonych na parterze

w godz. 6:30 do 17:00.

Pozostałym dzieciom zostanie uruchomione nauczanie zdalnie -> zakładka Strefa Rodzica -> zadania na czas kwarantanny.

~ wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do pobrania)

~ wniosek o zorganizowanie zajęć wychowankowi przedszkola – grupy uprzywilejowane (do pobrania)


Starsze wpisy