Uwaga Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022!

Uwaga Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022!

Składanie wniosków rekrutacyjnych odbywać się będzie w następujących terminach:

od 24.02.2021 r. do 5.03.2021 r. do godz. 15.00.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz związane z tym dokumenty będzie można złożyć poprzez:

 

1.)wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl (wniosek oraz oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru) .

W wiatrołapie przedszkola (I wejście) zostanie umieszczona skrzynka do której należy składać zamknięte w papierowej kopercie dokumenty.

2.) wypełnienie wniosku w wersji papierowej – puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać w wiatrołapie oraz na stronie internetowej  przedszkola (wypełniony wniosek oraz oświadczenia należy podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru)

W wiatrołapie przedszkola (I wejście) zostanie umieszczona skrzynka do której należy składać zamknięte w papierowej kopercie dokumenty.

 

3.) wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl oraz potwierdzenie wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) – wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej w przedszkolu I wyboru (odpowiednie do sytuacji rodzinnej oświadczenia należy podpisać, zeskanować i przesłać do systemu rekrutacyjnego)

 

Uwaga! Oświadczeń nie można potwierdzić podpisem elektronicznym!


Starsze wpisy