„Bezpieczne domy, przyjazne miasta” w Żabkach

W grupie „Żabki” realizowana była tematyka tygodniowa „Bezpieczne domy, przyjazne miasta” identyczna z hasłem projektu Fundacji CultureLab i Fundacji Habitat for Humanity. Propozycje metodyczne zawarte w stworzonych przez organizatorów materiałach spotkały się z żywym zainteresowaniem dzieci. Bardzo duże wrażenie wywarły na nich treści dotyczące życia w slumsach z sugestywnymi obrazami (wzbudziły bardzo wiele komentarzy, pytań).

Po tych zajęciach przedszkolaki już wiedziały, co jest niezbędne w każdym domu i z zapałem urządzały i kolorowały „Wymarzony dom”. Żabki wykonały  i ozdobiły dom w technice origami. Wielokrotnie z radością bawiły się w meblowanie pokoju dziecięcego. Z zaangażowaniem uczestniczyły w zabawie „Zmiana klimatu”, ilustrując ruchem katastrofy naturalne. Do wyobraźni przemówiła też zabawa „10 krzesełek”, prezentująca podział dóbr na świecie. Bardzo wartościowa okazała się także piosenka „Budujemy domy”– dynamiczna melodia i pouczające słowa na pewno zapadną na długo w pamięć. Dzieci zaciekawiły również rodzaje domów na świecie i warunki życia tam panujące, szczególnie te tak różne od im znanych. Przedszkolaki z zainteresowaniem śledziły losy bohaterów bajek o współpracy, pomocy i działaniu. Na podsumowanie tygodnia zostawiliśmy temat „Czy moje miasto jest przyjazne?” zrealizowany w formie rozmowy na podstawie doświadczeń i ilustracji (wycieczka nie mogła odbyć się z powodu pandemii), a dzieci doskonale wskazały istniejące w bliższej i dalszej okolicy obiekty, tereny i przedsięwzięcia wskazujące na zrównoważone miasto. Tematyka projektu zainspirowała dzieci do tworzenia pomysłowych konstrukcji domów.

Dzięki projektowi przedszkolaki na pewno poszerzyły swoje horyzonty i wrażliwość na problemy związane z mieszkalnictwem i zmianami klimatycznymi.


Starsze wpisy