Opłata kart do STOPERKA! Dot. Rodziców dzieci nowoprzyjętych!

Uwaga Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola!

Prosimy o wpłacanie do nauczycielek lub przekazanie przez woźną do grup

kwoty 30 zł za karty STOPEREK (2 szt.)

do 11.09.2020r.

Karty służą do ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu.


Starsze wpisy