UWAGA! PRACA PRZEDSZKOLA W SIERPNIU 2020!

 W związku z dużym zainteresowaniem rodziców rodziców oddaniem dzieci do przedszkola w dyżurnym miesiącu wakacyjnym w sierpniu 2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku informuje, że organizacja pracy przedszkola będzie podobnie wyglądała jak w maju i czerwcu zgodnie z Wytycznymi GIS i MEN.

Dlatego też będzie przeprowadzona NOWA REKRUTACJA NA SIERPIEŃ w celu wyłonienia osób uprawnionych do skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Prosimy zainteresowanych rodziców o przesłanie do dnia 8.07.2020 roku na pocztę przedszkola (ps12@um.bialystok.pl) deklaracji z dokładnym terminem pobytu dzieci w przedszkolu.

Rodzice dzieci, które już uczęszczały w czerwcu proszeni są o przesłanie na e-mail przedszkola (ps12@um.bialystok.pl) terminów bez deklaracji.

PRZYPOMINAMY, ŻE PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH I Z UPRAWNIENIAMI zgodnie z Kryteriami Kwalifikacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych w Czasie Epidemii.

Załączniki:

* Kryteria Kwalifikacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych w Czasie Epidemii

* Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 + RODO

* Oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej

* Zaktualizowana procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązująca na terenie przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku

* Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w przedszkolach samorządowych Miasta Białegostoku obowiązująca podczas Epidemii COVID-19


Starsze wpisy