Rekrutacja uzupełniająca od 1.06.2020r.

 Drodzy Rodzice!

(dot. rodziców dzieci którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/21)

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 1 czerwca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 8 czerwca 2020r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASZE PRZEDSZKOLE POSIADA JEDYNIE 3 MIEJSCA DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LATA.

NIE POSIADAMY MIEJSC W GRUPACH DZIECI 5-6 LETNICH!


Strona naboru elektronicznego:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

(!!! wypełniając wniosek na stronie naboru rodzice są zobowiązani wydrukować wniosek wraz z oświadczeniami i podpisane dokumenty złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru!!! inaczej wniosek nie będzie rozpatrywany)

Złożenie dokumentów w wersji papierowej:

Zamknięte w papierowej kopercie podpisane dokumenty prosimy składać do zamieszczonej obok drzwi wejściowych skrzynki pocztowej.

Puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać przed wejściem do przedszkola. Wstęp na placówkę mają wyłącznie pracownicy przedszkola w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Złożenie dokumentów w wersji elektronicznej:

W związku komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok podpisane skany dokumentów i wniosków można przesyłać na e-mail przedszkola: ps12@um.bialystok.pl . Rodzic otrzyma na wskazany we wniosku e-mail potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja

 

Poniżej udostępniamy do pobrania druki wniosków i oświadczeń:

* WNIOSEK 2020/2021

* oświadczenie – BKDR

* oświadczenie – niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, rodziców

* oświadczenie – samotne wychowywanie

* oświadczenie – piecza zastępcza

* oświadczenie – rodzeństwo kontynuuje naukę

* oświadczenie – rodzice pracujący

* oświadczenie – j. białoruski (tylko do wyznaczonych przedszkoli które posiadają oddziały z j. białoruskim)

 

Prosimy zapoznać się z zaktualizowanym regulaminem rekrutacji:

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKL. 2020/2021

 


Starsze wpisy