ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

W związku z zaistniałą sytuacją   prosimy Rodziców biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 o zachowanie zasad profilaktyki i bezpieczeństwa podczas składania wniosku do przedszkola:

 

1.Wnioski do przedszkola w wyznaczonym terminie rekrutacyjnym od dnia 16.03. do 25.03. br. w godz. 8.00-15.30  składają Rodzice wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych: kaszel, katar, wysoka temperatura. Osoby, które będą wykazywały w/w objawy nie będą obsługiwane przez pracowników przedszkola, w trosce o swoje bezpieczeństwo.

 

2.Przyjmowanie i pobieranie wniosków będzie odbywać się w przedsionku I wejścia do przedszkola .

 

3..W kontakcie osobowym  należy zachować odpowiednią odległość (około 1 metra).

 

4.Rodzice powinni posiadać własny długopis.

 

5.W wyznaczonym miejscu do składania wniosku , może przebywać tylko jedna osoba. Pozostali petenci oczekują na swoją kolejność za drzwiami wejściowymi przedszkola (a w razie deszcze w przedsionku przedszkola).

 

6.Wnioski składane przez rodziców W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE powinny zawierać kompletną dokumentację , niezbędne załączniki w postaci oświadczeń oraz zaświadczeń o podejmowanej pracy zawodowej (przy kryterium rodzice pracujący).

 

7.Zasady i kryteria rekrutacji na rok szkolny znajdują się stronie internetowej przedszkola w  zakładce: http://ps12.bialystok.pl/promotion/rekrutacja-20202021/

 

8.Rekrutację do Przedszkola na etapie składania wniosków przeprowadzają dyżurujący pracownicy.

 

Apelujemy, aby osoby które wróciły z krajów , gdzie jest stwierdzona  duża zachorowalność na koronawirusa lub miały kontakt z osobami zarażonymi wirusem, bądź przechodzą  kwarantannę,  nie uczestniczyły w bezpośredniej rekrutacji. W takiej sytuacji wniosek należy przekazać przez osoby zdrowe.

 

Podejmowane czynności wynikają z trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz zachowania minimum działań profilaktycznych zaleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN.

 

Prosimy o przestrzeganie podjętych zasad bezpieczeństwa w Przedszkolu.