strona naboru elektronicznego

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 16 marca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 25 marca 2020r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w dniach od 16.03.2020 r – do dnia 25.03.2020 r. w przedsionku przedszkola I wejście w godzinach od 8.00 do 15.30.