Jeżyki z wizytą w Jednostce Straży Pożarnej

Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej. Dziecko powinno wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Aby odpowiedzieć sobie na te i inne pytania grupa „Jeżyków” zasięga rad ekspertów. Tym razem postanowiliśmy zgłębić temat zalecanych zachowań podczas pożarów. W tym celu udaliśmy się do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 4 mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Transportowej.

W siedzibie Straży Pożarnej dzieci zostały przywitane przez pełniących dyżur strażaków, którzy czekali na nasze  przyjście.  Na samym początku każde dziecko otrzymało własną kamizelkę odblaskową oraz kask strażacki. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku. Na początek dzieci zwiedziły stanowisko kierowania, w którym odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. To w tym miejscu korzystając z okazji dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy– 112, a także powtórzyły sobie jak prawidłowo powinno się zgłaszać zagrożenia dzwoniąc na numery alarmowe. Kolejny dłuższy przystanek zrobiliśmy w garażu, gdzie mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć elementy stroju strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego. Mogliśmy obserwować pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożarów, usuwania skutków powodzi, wypadków drogowych lub innych katastrof. Następnie udaliśmy się do sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie w formie krótkich filmów oraz pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez Straż Pożarną oraz zasadami zachowania się w przypadku poszczególnych zagrożeń. Dowiedziały się m.in. jak sprawdzać, czy za drzwiami rozprzestrzenia się ogień oraz jak reagować widząc ogień pod patelnią w kuchni. Na zakończenie wizyty każde dziecko otrzymało dyplom oraz książeczkę z radami strażaków.

Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej możliwej okazji. Po wizycie w Jednostce Straży Pożarnej dzieci przyznały, że zawód strażaka chociaż jest niebezpieczny to bardzo im się podoba. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków.