„Słoneczka” na Regionalnym Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej

W kwietniu  w Młodzieżowym Domu  Kultury po raz kolejny zabrzmiała muzyka płynąca z  serc  dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną. W VIII Regionalnym Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku, swoje talenty muzyczne  zaprezentowały dzieci i młodzież z dziesięciu placówek kształcenia specjalnego. Wśród nich znalazły się również nasze  Słoneczka.

Celem przeglądu było przybliżenie folkloru rodzimego, europejskiego i całego świata, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozwijanie wyobraźni twórczej, wrażliwości na dźwięk, gest, ruch i muzykę. Udział w tym spotkaniu, daje wszystkim jego uczestnikom, możliwość zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności przed życzliwą widownią.

Nasze przedszkolaki jako najmłodsi uczestnicy przeglądu, jak zwykle  prezentowały się wspaniale. Dzieci w tym roku zaprezentowały dwie zabawy muzyczno – taneczne: „Poszło dziewczę po wodę” i „Miała baba koguta”. Wesoła, skoczna muzyka i piękne, kolorowe stroje sprawiły, ze  publiczność nie szczędziła nam braw i ciepłych słów. Za udział w przeglądzie dzieci otrzymały wyróżnienie i atrakcyjne nagrody.

Zabawy przy muzyce sprawiają naszym wychowankom wiele radości. Odczuwają one ogromną potrzebę obcowania z muzyką i radosnego jej przeżywania.  Spotkanie było także okazją do świetnej zabawy w zaprzyjaźnionym gronie. Do przedszkola wróciliśmy pełni wrażeń, bardzo zadowoleni z siebie i z otrzymanych nagród.


Starsze wpisy