UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PRZEDSZKOLA!

W terminie

od 9 do 20 lutego 2018 roku należy złożyć indywidualną deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka na rok szkolny 2018/2019. Druki deklaracji dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

 

Nie wypełnienie i nie dostarczenie indywidualnego druku deklaracji skutkować będzie wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków na rok szkolny 2018/2019!