Działania nowatorskie w grupach „Słoneczek”

Pragnąc zwiększenia szans komunikacyjnych i społecznych oraz poprawy warunków nauki dzieci niepełnosprawnych, wyszliśmy naprzeciw zmianom kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego oraz możliwościom jakie niosą nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Zastosowanie tabletów z aplikacją LetMeTalk pozwoliłotęczowym” przedszkolakom na rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, wzbogacenie wiedzy

o otaczającym świecie, dokonywanie  wyboru, doznawanie sprawczości

a co najważniejsze, umożliwiło dzieciom wyrażanie ich woli

w sposób bardziej zrozumiały dla otoczenia.

W ramach innowacji pedagogicznej „Gadułki, której celem głównym była poprawa jakości komunikowania się niepełnosprawnych dzieci w różnych sytuacjach społecznych z wykorzystaniem innowacyjnych, alternatywnych sposobów komunikowania się oraz technologii informacyjnej w oparciu o tablet z aplikacją LetMeTalk  zrealizowane zostały następujące działania:

 

I. Cykl czterech zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

Dnia 15.05.2017r. odbyły się zajęcia pt. ,,Poznajemy smaki i zapachy”- zabawy stymulujące zmysły z wykorzystaniem pomocy komunikacyjnych.

Dnia 16.05.2017r. odbyły się zajęcia pt. ,,W kawiarni”- zabawa tematyczna rozwijająca mowę czynną i bierną z wykorzystaniem alternatywnych

i wspomagających metod komunikacji.

Dnia 17.05.2017r. odbyły się zajęcia pt. ,,Mój ulubiony deser”- zajęcia kulinarne

 z wykorzystaniem aplikacji LetMeTalk oraz symboli z programu Boardmaker.

Dnia 18.05.2017r. odbyły się zajęcia pt. ,,Tort”- zajęcia z elementami Sensoplastyki© z wykorzystaniem materiałów spożywczych (mąki, barwników, zapachów, wody, ziaren) dokonywanie wyboru za pomocą symboli.

Zajęcia edukacyjne realizowane były z wykorzystaniem kreatywnych i innowacyjnych metod pracy opartych m.in. o zmysły, działania kulinarne, kontakt z materiałem Sensoplastycznym©, obserwację, gesty, symbole, słowo, muzykę, z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Dzieci poznały w tym czasie m.in. przeznaczenie miejsca użyteczności publicznej jaką jest kawiarnia, poznały kartę kawiarni, nowe smaki i zapachy, przygotowały

 swój ulubiony deser, stworzyły tort z materiału Sensoplastycznego©.

II. Wycieczka do kawiarni.

Dnia 31. 05. 2017r. odbyła się wycieczka do kawiarni Bella Vita wraz z rodzicami,  podczas której niemówiące dzieci  mogły zastosować zdobyte umiejętności

w posługiwaniu się aplikacją LetMeTalk w naturalnej sytuacji społecznej

 jaką jest wizyta w kawiarni.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za wspaniałe zaangażowanie w realizację działań i radosną atmosferę podczas wspólnie spędzonego czasu.